WIDEO


2016-06-27 Rekolekcje w Augustowie - Homilia

2016-06-27 Rekolekcje w Augustowie - modlitwa wieczorna

2016-06-28 Rekolekcje w Augustowie - I konferencja

2016-06-28 Rekolekcje w Augustowie - modlitwa oraz II konferencja

2016-06-28 Rekolekcje w Augustowie - III konferencja

2016-06-28 Rekolekcje w Augustowie - modlitwa wieczorna

2016-06-29 Rekolekcje w Augustowie - I konferencja

2016-06-29 Rekolekcje w Augustowie - II konferencja

2016-06-29 Rekolekcje w Augustowie - świadectwa oraz modlitwa