I FORUM CHARYZMATYCZNE

Zapraszam na I Forum Charyzmatyczne do Olecka w dniach 8-9 października 2016 roku
Prowadzący o. Fio Mascarenhas

Już niedługo zapisy i tym razem internetowe

 

S O B O T A

,,O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody” (Iz 55,1a)

 9.00 -10.00 - Powitanie, Modlitwa uwielbienia

10.00 - 11.30 - I Nauczanie ,,Woda - jako moje oczyszczenie”

11.30 - 12.00 - Przerwa

12.00 - 13.30 - Modlitwa ,,O podjęcie drogi oczyszczenia”

13.30 - 14.30 - Obiad

14.30 - 15.00 - Przygotowanie do Eucharystii

15.00 - 15.15 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 - 16.45 - EUCHARYSTIA

17.00 - 18.30 - II Nauczanie ,,Woda - jako moje zanurzenie w Miłosierdziu Boga”

18.30 - 19.30 - Kolacja

19.30 - 19.45 - Adoracja/Modlitwa o uzdrowienie strumieniami Bożego Miłosierdzia)

21.00 - Apel Jasnogórski /Akt zawierzenia Maryi/

N I E D Z I E L A

,,Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia” (Iz 12,3)

9.00 - 9.30 - Modlitwa

9.30 - 11.00 - III Nauczanie (Woda – jako strumień obdarowania w Duchu Świętym)

11.00 -11.30 - Przerwa

11.30 -13.00 - Modlitwa (o odnowienie darów Ducha Świętego otrzymanych w sakramentach)

13.00 - 14.00 - Obiad

14.00 - 15.00 - Grupki dzielenia

15.00 - 15.15 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 - 17.00 - EUCHARYSTIA

Homilia ,,Woda – jako potok porwania do misji w Kościele”